Volleybalclub GrashoekVolleybalclub Grashoek

Info

Informatievoorziening

Website: http://www.vcgrashoek.nl
We streven naar een up to website m.b.t. teams, trainingstijden en ook naar het wedstrijdprogramma kun je doorlinken. Wij vragen jullie om het nieuws door te geven aan de websitebeheerder: Rinke.

Oproep
Graag melden als jullie e-mailadres veranderen zodat wij dit up to date kunnen houden. Dit graag mailen naar secretariaat@vcgrashoek.nl.


Tellen en fluiten

Voor alle wedstrijden waar nodig delen wij de leden in voor te tellen en te fluiten. Kijk tijdig op het prikbord in de hal van de gymzaal of op het vrijwilligersschema dat je via de mail of post hebt gekregen.

Als je niet kunt fluiten of tellen, ruil dan tijdig met iemand anders (bv. uit je team) en laat niet een ander team in de kou staan!! Als je dit tijdig doet, geef je het door aan Loes Maessen. Dit kan via de app of mail.

Dus je zorgt zelf voor een vervanger! Ieder team speelt toch graag zonder problemen.


Kledingbeheer (ook sporttassen)

Bij vragen of opmerkingen wat betreft wedstrijdshirts, trainingspakken, sporttassen, etc. graag contact opnemen met Nancy Verhaegh of Cindy van Bergen.


Kleding

  • Jeugd

Bij de trainingen kan eigen kleding gedragen worden. Bij een wedstrijd wordt het op prijs gesteld dat de jeugdspelers een korte zwarte broek en witte sokken aan hebben. Het wedstrijdshirt wordt door VC Grashoek verstrekt.

In de gymzaal mogen GEEN schoenen gedragen worden met zwarte zolen!

  • Wedstrijdshirts

De wedstrijdshirts van VC Grashoek worden elk seizoen in een sporttas aangeleverd. Ieder team heeft één sporttas met daarin de shirts van het desbetreffende team.

Na elke wedstrijd worden de shirts hierin verzameld en worden deze gewassen. Hierin wordt door de meeste teams zelf een schema gemaakt voor een eerlijke verdeling qua wasbeurt.

Op het einde van het seizoen moeten alle wedstrijdshirts weer in de tas zitten en moeten deze ingeleverd worden bij het kledingbeheer.

  • Trainingspakken en sporttassen

Leden die in de senioren spelen krijgen vanuit de vereniging een trainingspak. De leden betalen hiervoor wel een borg. Dat wil zeggen dat je even goed voorzichtig met de spullen om moet blijven gaan.

Als je besloten hebt om te stoppen met volleyballen om een of andere reden, dan lever je je trainingspak (en eventuele sporttas) in bij het kledingbeheer.

  • Vrijwilligerskleding

Sommige vrijwilligers hebben kleding gekregen vanuit de vereniging. Ook de vrijwilligers dienen deze kleding in te leveren op het moment dat ze hebben besloten om te stoppen met hun vrijwilligerstaak. Ook deze spullen kunnen ingeleverd worden bij het kledingbeheer.

Let op: Graag een briefje op de betreffende kleding spelden met jullie naam zodat deze inlevering goed geregistreerd kan worden, dit ook met betrekking tot de teruggaaf van de borg van een trainingspak. Deze borg wordt door de penningmeester verrekend met de contributie inning. Hier krijg je een overzicht van met de contributiebrief. Enkele teams binnen onze vereniging hebben eigen tassen of teamkleding; het beheer hiervan blijft binnen het betreffende team en zodoende niet onder bovenstaande regeling.


Reserveren gymzaal

Mocht je de gymzaal graag willen gebruiken (en dus willen reserveren), neem dan contact op met het secretariaat. Graag in een mail vermelden waarom de gymzaal nodig is en graag ook de dag en tijdstippen erbij zetten.


Sleuteladressen

Vraag in de contactpersonen-app naar de sleuteladressen!


Contributie

Mocht je vragen hebben wat betreft de contributie. Stuur dan een mail naar contributievcgrashoek@gmail.com  gericht aan Remco Tielen.


Aan- en afmelden bij VC Grashoek

Aan- en afmelden kan beide via de mail naar het secretariaat, gericht aan Maxim Janssen.

Voor je aan te melden bij VC Grashoek, stuur je dus een mail naar Maxim en daarin vermeldt je de onderstaande dingen:

  • Naam
  • Volledige adresgegevens (adres, postcode, woonplaats)
  • Telefoonnummer en mobiele nummer
  • Geboortedatum
  • E-mailadres
  • Een digitale pasfoto (die nodig is voor de ledenadministratie van de Nevobo)
^ Terug naar boven