Volleybalclub GrashoekVolleybalclub Grashoek

Welkom op VC Grashoek.nl!
Op deze website vindt u nieuws en informatie over teams, wedstrijdprogramma's, uitslagen, wedstrijdverslagen en competitiestanden van Volleybalclub Grashoek. Heb je nieuws voor de website, stuur even een mailtje naar de webmaster. En bekijk vooral ook even de Facebookpagina!

Notulen Algemene Ledenvergadering van vrijdag 23 juni 200923
jun

Lees hier de notulen van de Algemene Ledenvergadering van vrijdag 23 juni 2009.

1. Opening

Iedereen welkom op deze algemene ledenvergadering, en een speciaal welkom aan onze ere-voorzitter Grad Drissen. Eddie gaat deze vergadering voorzitten, fijn dat de 32 aanwezig.

2. Notulen vorige Algemene ledenvergadering van 20-06-2008

Deze worden zonder wijziging vastgesteld door de vergadering en Connie wordt bedankt voor het samenstellen van deze notulen.

3. Financieel verslag

Jan loopt alle stukken na met de aanwezige leden. Er zijn verder geen vragen over deze duidelijke uitleg.

4. Kascontrole

Jan Gommans geeft de controle voor akkoord. Applaus voor Jan. Bedankt.

Het bestuur wordt décharge verleend met applaus over het financiële beleid gedurende het afgelopen seizoen.

Komend seizoen: Jan Gommans, Richard ter Voert, Harri Beumers en reserve Martien Sonnemans

5. Begroting 2008-2009

Jan loopt alle stukken na met de aanwezige leden.

Grad Drissen vraagt waarom Jan geen receptie kampioen heeft begroot het komende seizoen, verwacht hij geen kampioenen? Jan vertelt dat hij deze inderdaad niet heft opgenomen aan de in- en uitgavenkant omdat deze altijd wegvalt tegen elkaar. Begroting hoeft niet te worden aangepast volgens de vergadering.

Vaststellen contributie 2009-2010: voor het 4e seizoen wordt de contributie niet verhoogt, dit mede door het positieve saldo van afgelopen seizoen ondanks dat de NeVoBo de contributie wel verhoogt volgens indexatie.

Polsing inning contributie met machtiging: De vergadering is positief.

  1. Er wordt een machtiging afgegeven voor elk lid, de penningmeester kan de bedragen handmatig invoeren. Aan dit bedrag kan een maximum worden vastgezet zodat VC Grashoek geen grote bedragen kan innen. Het bedrag kan worden genoemd in de machtiging, en de inning is 2x per jaar.
  2. De verrekening van kortingen gaat hetzelfde als voorheen in oktober, er komt eerst een contributiebrief bij de leden waarin vermeld gaat worden op welke dag het bedrag wordt afgeboekt.
  3. De machtiging is geldig zolang men lid is van VC Grashoek, middels de rode kaart kan men het geld terugvorderen tot een maand na afboeking. De verantwoording ligt bij de leden zelf.
  4. Geen negatieve geluiden van de aanwezige leden, wel vragen ze om eerst een duidelijke uiteenzetting naar de leden toe, zodat men kan zien dat alles goed is doordacht.
  5. Er is een risico dat VC Grashoek het bedrag niet kan innen door een ontoereikend saldo van leden. De datums dus tactisch kiezen op 30 mei/30 okt.
  6. Alle contributie betalende leden krijgen een infobrief over deze peiling en de reactie van de nu aanwezige leden.

6. Verslag commissie van beroep en de Voorzittersgroep

Er is gedurende het afgelopen seizoen geen gebruik gemaakt van de commissie van beroep. De voorzittersgroep is niet actief geweest.

7. Bestuursverkiezing

  • Aftredend en niet herkiesbaar: Martien Sonnemans, bestuur bedankt Martien voor zijn jarenlange tomeloze inzet binnen het bestuur, commissies en recreanten. Connie overhandigt hem een envelop en natuurlijk een bloemetje voor Jolanda.
  • Aftredend en herkiesbaar: Jan Meulendijks, hij wordt unaniem met applaus herkozen.
  • Bestuur vraagt toestemming aan de vergadering om het komend seizoen zonder voorzitter weer te mogen besturen, er word wel nog verwacht om een 7e bestuurslid te vinden om alle taken goed te verdelen.

Paul Rila: Wat is de actie van het bestuur om toch een voorzitter te vinden in de toekomst? Statutair klopt het niet om de vereniging te besturen zonder voorzitter.

De algemene ledenvergadering is er om dit te bewaken.

Binnen het bestuur is er het afgelopen seizoen geen actie ondernomen om een voorzitter voor de vereniging te zoeken, dit omdat er 4 nieuwe bestuurleden ingewerkt moesten worden. Ook hebben ze de voorzittersgroep geen opdracht gegeven om dit voor hun op te pakken.

De vergadering geeft toestemming om zonder voorzitter te besturen het komende seizoen met als voorwaarde dat er actie wordt ondernomen om z.s.m. een voorzitter voor de vereniging te vinden.

Christian Meulendijks: Geeft aan dat het bestuur nu zit met 6 personen, dit is een even aantal. Het bestuur is druk op zoek naar het 7e bestuurslid. Als er een nieuw bestuurslid is kan deze pas aantreden als hij gekozen is op de algemene ledenvergadering, men kan wel een kandidaat een seizoen als stagiaire inwerken binnen het bestuur.

Grad Drissen: Een compliment aan het bestuur van afgelopen seizoen omdat het prima heeft gefunctioneerd.

Ook word aangehaald dat een nieuwe voorzitter een verantwoordelijk is voor heel de vereniging en niet alleen voor het zittende bestuur.

8. Mededelingen

Vacature: bestuurslid en voorzitter

Vacature: Technische commissie

Vacature: Scheidsrechterscoördinatie, Frans ter Voert stopt als scheidsrechterscoördinator

Vacature: Barcommissie, Louis Hunnekens stopt

Vacature: Ballenbeheer, Marcel van Heugten stopt

Activiteitencommissie: Steef en Claudi Nouwen stoppen het komende seizoen, Rosalie van Mullekom komt nieuw in deze commissie, nog 1 vacature.

VC Grashoekdag op zondag 13 september, hoe deze dag eruit gaat zien is nog niet precies duidelijk, we denken te gaan starten om 14.00 uur.

Mixtoernooi is op zondag 27 december 2009

Sluiting en opening gymzaal vakantietijd: maandag 27 juli t/m zondag 6 september

Renovatie kleedlokalen: 8 tot 9 weken: maandag 13 juli t/m vrijdag 11 september

Nieuwe trainer/coach dames 1: Ronald de Jongh

Nieuw: Kalender VC Grashoek op de website met vergaderdatums en activiteiten binnen de club. Alle commissies leveren datums en informatie aan voor het komende seizoen

Graag doorgeven aan Connie voor het komende seizoen de contactpersonen per team zodat er een aanspreekpunt is voor elk team, deze persoon krijgt dan ook de uitnodigingen en info vanuit het bestuur.

Scheidsrechters gezocht:

Marcel van Heugten, Toon van de Werf, Theo Jacobs, Kim Kluytmans (aspirant), John Cuijpers en Mat Drissen als oproepkrachten.

Dit is veel te weinig, bestuur ziet graag nieuwe vrijwillige aanmeldingen.

Verplichting NeVoBo: voor dames 1 een regioscheidsrechter en voor elk volgende team 2 scheidsrechters..

De sponsorcommissie is bezig met trainingspakken voor de damessenioren, als er mensen zijn die een ingang weten bij bedrijven deze graag doorspelen naar Christian Meulendijks.

Dames 1 heeft sporttassen gekregen van Roel Verstappen

MB top heeft trainingspakken gesponsord gekregen van Autobedrijf Grashoek

Zaalgebruik: Vooraf melden bij Jan Meulendijks als de gymzaal wordt gebruikt buiten trainings- en wedstrijduren. Dit is vanwege overeenkomst met de Gemeente Helden.

Bij reservering zaalruimte binnen de Ankerplaats voor vergaderingen van VC Grashoek altijd bij Anita/Betsie een contactpersoon opgeven zodat achterhaald kan worden wie deze zaal heeft vastgezet voor welke vergadering.

We gaan met het Huis voor de Sport om onze vereniging door te lichten om zo onze vereniging in zijn totaliteit te verbeteren.

We hebben het afgelopen seizoen van de NeVoBo maar een boete opgelegd gekregen van Euro 25.00. Andere verenigingen soms het tachtigvoudige!!!!

Een pluimpje waard en houden zo….

Na elke training en wedstrijden de zaal opruimen en de kleedlokalen netjes achterlaten, elk team heeft hier zijn verantwoordelijkheid.

Problemen met materialen e.d. melden bij het bestuur. Verder blijf zuinig omgaan met ballen, dit levert alleen maar besparingen op.

Indien er niet getraind wordt of een wedstrijd vervalt dit ook doorgeven aan Anita.

Ankerplaatsgrashoek@home.nl

Barcommissie: Er zijn het afgelopen seizoen 2 zaterdagen bardienst gedraaid, wat willen we hiermee als vereniging? Christian geeft aan dat we het ook kunnen verplichten aan alle senioren/recreantleden, met de mogelijkheid zich uit te kopen van deze verplichting.

Er moeten nieuwe onderhandelingen worden opgestart met Stg. De Ankerplaats voor een betere beloning, het blijken toch vele uren werk voor minimale beloning! Bernadette vraagt om ook rekening te houden dat er ook door dezelfde mensen wedstrijden geteld en gefloten moeten worden. Dit is ook zeker een punt.

De Barcommissie en bestuur gaan een vergadering aan met Stg. De Ankerplaats. Er wordt eerst een concreet plan op papier gezet.

9. Rondvraag

Christian M.; Dringend verzoek om datums niet meer te wijzigen als deze zijn vastgezet en gecommuniceerd.

Het reservenet en de antennes zijn slecht, het bestuur neemt dit op met Anita en Gemeente Helden.

Jan Meulendijks: Bij voldoende deelname is er dit jaar een reunie van oud en zittende bestuursleden op 20 september dit i.v.m. het 30-jarig bestaan van VC Grashoek.

Frans vd Velden; Het briefpapier is erg summier opgesteld met adresgegevens van VC Grashoek, misschien een verwijzing naar de website hier staan alle gegevens.

10. Sluiting

Allemaal bedankt voor jullie aanwezigheid op deze vergadering. Wij wensen iedereen een fijne vakantie en tot ziens tot het volgende seizoen.

Connie Gommans

Secretaresse VC Grashoek

Terug
^ Terug naar boven