Regelverandering spelerswissel

De werkgroep Spelregels van de NeVoBo heeft een aanvulling op de wisselprocedure vastgesteld. Per direct wordt in de regiocompetitie van de NeVoBo de volgende verandering doorgevoerd: een speler die ingewisseld wordt, meldt zich zelf bij de teller. Aan het einde van een rally fluit de scheidsrechter voor een wissel en vindt de wissel plaats. De teller heeft ondertussen de spelerswissel al genoteerd.

Dit betekent dat een coach of aanvoerder geen actie meer hoeft te ondernemen bij een spelerswissel.

Maak goede afspraken met de teller hoe hij/zij hiermee omgaat.

Download hier het bestand met de aanvullingen op de wisselprocedure van de NeVoBo.