Mededelingen uit de jaarvergadering

  • De jeugdcommissie heeft het komende seizoen geen wijzigingen en is compleet.
  • De Technische commissie heeft afscheid genomen van Jo Hunnekens en Hans Maessen onze dank dat deze heren de afgelopen 3 jaar deze taak hebben vervult. Eefje van Oijen heeft versterking gekregen met Nancy Verhaegh en Sandra ter Voert, zij geven aan dat ze nog versterking zoeken door toevoeging van nog een 1 commissielid.
  • Bij de barcommissie stopt Peter Maessen en Irene Couperus en Jan Gommans gaan samen de commissie runnen.
  • Bij de Activiteitencommissie stoppen Loes Haenraets en Yvonne Cuijpers, hiervoor worden nog 2 nieuwe leden gezocht.
  • Christian Meulendijks zoekt ook nog een nieuw commissielid binnen de sponsorcommissie.
  • Bij de toernooicommissie is Meike Koch gestopt en is Heidi Theeuwen toegetreden tot deze commissie tevens als contactpersoon bestuur.
  • Ook zoeken wij nog iemand die bereidt is om de taak op zich te nemen van sleuteladres voor de deur van de gymzaal, de familie Reinders heeft te kennen gegeven hiermee te willen stoppen na dit meer als 10 jaar voor de vereniging te hebben gedaan, onze dank voor deze vele jaren bereidwilligheid

Vacatures:

Technische Commissie: 1 persoon

Sponsorcommissie: 1 persoon

Activiteitencommissie: 2 personen

Sleuteladres: 1 persoon

Ballenbeheerder: 1 persoon (drukmeter en ballenpomp is beschikbaar)

Contributie:

Er zijn nog diverse leden die niet hebben gekozen voor de automatische incasso maar ook nog niet de aanbetaling contributie voor de uiterste betaaldatum hebben betaald. Deze leden worden dringend verzocht om aan hun verplichtingen te voldoen.

Zaalproblematiek:

Op de regioraad van 26 mei is er eindelijk duidelijk gekomen over het beoefenen van de volleybalsport in de onze gymzaal “De Ankerplaats”. Met een grote meerderheid is door de nieuwe regio zuid gekozen om voor de komende jaren tot en met de 1e klasse dispensatie te verlenen. De massale steun van zowel grote als kleine verenigingen voor ons betoog is een enorme opsteker. Goed nieuws dus voor alle getroffen verenigingen!

Scheidsrechters licenties:

Het komt een wijziging in de licenties voor de scheidsrechters bij de A/B/C-jeugd. Leden die hier gaan fluiten hebben een licentie nodig, dit houdt in dat er een digitale cursus (kosteloos) wordt aangeboden door de Nevobo. Dit om te voorkomen dat er mensen fluiten die geheel niet op de hoogte zijn van de spelregels. De cursus is laagdrempelig en is nog niet verplicht het komende seizoen. Deze cursus is vanaf 16 jaar en verplicht in het seizoen 2012-2013.

Opening gymzaal

De gymzaal is weer geopend in week 34 (vanaf 22 augustus). Als er teams eerder willen trainen dan kan dit in overleg met Stg. De Ankerplaats (Anita, Betsie, Marie-Louise).

Clubkasactie Rabobank:

Zoals iedereen ondertussen heeft vernomen gaat de Rabobank hun sponsoring naar verenigingen toe veranderen. Er is een actie gestart, VC Grashoek heeft zich hiervoor aangemeld. Alle leden van de Rabobank (voor 1 juli kan men op de website Rabobank zich aanmelden) mogen 5 stemmen uitbrengen voor een vereniging die zij willen ondersteunen. Je mag maar 2 stemmen naar dezelfde vereniging uitbrengen. Je kunt de overige 3 natuurlijk ook uitbrengen naar andere verenigingen, door deze niet uit te brengen naar andere verenigingen dan wordt het bedrag voor onze vereniging hoger. Deze stemming begint vanaf 14 september 2011, we zullen onze leden nog informeren voor deze datum.

Nieuwe bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Eddie Kersten

Secretaris: Connie Gommans

Penningmeester: Remco Tielen

Bestuurslid: Eefje van Oijen

Bestuurslid: Mat Drissen

Bestuurslid: Dorret Drissen

Bestuurslid :Heidi Theeuwen